1. ULUSAL YAŞLILIKTA EGZERSİZ VE SPOR SEMPOZYUMU

POSTER BİLDİRİ GÖNDER


Poster Bildiri gönderme kuralları


-Bildiriler POSTER olarak sunulacaktır. 

-Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak gönderilmelidir

-Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir.

-Türkçe özet ve İngilizce özet 300 kelime ile sınırlıdır.

-Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. 

-Özet metin Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Anahtar Kelimeler bölümlerinden oluşmalıdır.

-Poster boyutları 70x90cm ebatlarında olmalıdır. Poster sunum içerisinde yukarıdaki başlıklar yer almalıdır.

-Özet metinler, "nazgulsah@hotmail.com"  adresine gönderilmelidir.


Copyright 2022 All rights reserved.